Thi công hệ thống camera quan sát ngày và đêm

A. KHẢO SÁT 
• Khảo sát & ghi nhận thông tin khách hàng
• Mục đích sử dụng của khách hàng và yêu cầu thiết bị về camera quan sát.
• Khảo sát mặt bằng, vị trí lắp đặt thiết bị tư vấn cho khách hàng với sản phẩm phù hợp. 
• Điều kiện thi công và chủng loại vật liệu 
• Thiết kế chi tiết bản vẽ kỹ thuật
• Số lượng dây cáp và các linh kiện đi kèm. 
• Báo giá dự toán và lên lịch thi công cho khách hàng

B. LẮP ĐẶT
• Thi công đường dây 
• Triển khai thiết bị
• Triển khai hệ thống dây theo sơ đồ thiết kế. 
• Đánh dấu, đánh số hệ thống dây. 
• Lắp đặt các thiết bị đúng vị trí
• Cấu hình đầu ghi xem qua mạng thời gian... chỉnh góc nhìn camera theo yêu cầu khách hàng

C. BÀN GIAO HỆ THỐNG 
• Kiểm tra sự tương thích và tính ổn định của hệ thống 
• Nghiệm thu và bàn giao hệ thống 
• Chuyển giao hồ sơ thiết bị
• Hướng dẫn và quản trị hệ thống.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: