Hướng dẫn sử dụng và quản lý hộp phối quang ODF trong nhà đúng cách nhất

Còn hàng

Liên hệ

Hướng dẫn sử dụng và quản lý hộp phối quang ODF trong nhà đúng cách nhất Hộp phối quang trong nhà là một thiết bị công nghệ được sử dụng với sứ mệnh bảo vệ các mối hàn cáp quang, phân phối sự kết nối quang học đến các thiết bị khác như modem quang hay converter quang. Với mỗi một hộp phối quang ODF thì có các phụ kiện bên trong và vỏ hộp. Có 3 cách sử dụng hộp phối quang trong nhà 1. Phương pháp phân phối cáp quang. Cách bố trí hộp cáp quang phù hợp cho hệ thống mạng. Đồng thời, vẫn đáp ứng được việc hộp phối quang được gắn kết, hàn nối đúng yêu cầu nhằm hỗ trợ thao tác dễ dàng trong quá trình sửa chữa đồng thời cũng mở rộng dung lượng của ODF.  2. Phương pháp hàn nối trực tiếp. Trong hộp phối ODF chứa các dây nối (fiber optical pigtail), các mối hàn cáp quang bên trong, một đầu của dây nối hàn vào sợi cáp, đầu còn lại của dây nối được cắm vào các adaptor, để rồi dây nhảy quang optical patchcord nối từ adaptor tới các thiết bị. 3. Phương pháp dự phòng cáp quang. Đây là việc sử dụng các hộp phối ODF dự trữ trong khoảng thời gian nhất định đảm bảo chất lượng hộp ODF được sử dụng khi có bất kỳ sự cố xảy ra.   

Hướng dẫn sử dụng và quản lý hộp phối quang ODF trong nhà đúng cách nhất

Hộp phối quang trong nhà là một thiết bị công nghệ được sử dụng với sứ mệnh bảo vệ các mối hàn cáp quang, phân phối sự kết nối quang học đến các thiết bị khác như modem quang hay converter quang. Với mỗi một hộp phối quang ODF thì có các phụ kiện bên trong và vỏ hộp.

Có 3 cách sử dụng hộp phối quang trong nhà

1. Phương pháp phân phối cáp quang.

Cách bố trí hộp cáp quang phù hợp cho hệ thống mạng. Đồng thời, vẫn đáp ứng được việc hộp phối quang được gắn kết, hàn nối đúng yêu cầu nhằm hỗ trợ thao tác dễ dàng trong quá trình sửa chữa đồng thời cũng mở rộng dung lượng của ODF. 

2. Phương pháp hàn nối trực tiếp.

Trong hộp phối ODF chứa các dây nối (fiber optical pigtail), các mối hàn cáp quang bên trong, một đầu của dây nối hàn vào sợi cáp, đầu còn lại của dây nối được cắm vào các adaptor, để rồi dây nhảy quang optical patchcord nối từ adaptor tới các thiết bị.


3. Phương pháp dự phòng cáp quang.

Đây là việc sử dụng các hộp phối ODF dự trữ trong khoảng thời gian nhất định đảm bảo chất lượng hộp ODF được sử dụng khi có bất kỳ sự cố xảy ra. 
 

Facebook Tuấn Linh Telecom Zalo Tuấn Linh Telecom Messenger Tuấn Linh Telecom 0904990022