Thi công hệ thống camera quan sát ngày và đêm

Thi công hệ thống camera quan sát ngày và đêm

Admin 31/05/2017
A. KHẢO SÁT • Khảo sát & ghi nhận thông tin khách hàng • Mục đích sử dụng của khách hàng và yêu cầu thiết bị về camera quan sát. • Khảo sát mặt bằng, vị trí lắp đặt thiết bị tư vấn cho khách hàng...