Dịch vụ thi công, hàn nối cáp quang, xử lý điểm đứt cáp quang

Chúng tôi nhận thi công hàn nối cáp quang, đo kiểm cáp quang, thi công dò tìm điểm đứt cáp quang và xử lý sự cố cáp quang trọng Dịch vụ hàn cáp quang, đo cáp ...

Thi công hệ thống camera quan sát ngày và đêm

A. KHẢO SÁT  • Khảo sát & ghi nhận thông tin khách hàng • Mục đích sử dụng của khách hàng và yêu cầu thiết bị về camera quan sát. • Khảo sát mặt bằng, vị trí ...

Tư vấn, thiết kế, giải pháp tổng thể mạng LAN, Voice, wan, CCTV, CATV, PA, điện

Trong những năm gần đây, khi công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng phát triển, việc ứng dụng CNTT vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đang được các Doanh ...