Cổ Dê ( Bulon)

Còn hàng

Liên hệ

Mã sản phẩm BD Product Code Độ xiết Mã sản phẩm BD Product Code Độ xiết BD 13 130 BD 60 200 BD 16 135 BD 65 210 BD 18 140 BD 70 220 BD 20 145 BD 80 230 BD 23 150 BD 85 240 BD 25 155 BD 90 250 BD 27 160 BD 95 260 BD 30 165 BD 100 270 BD 32 170 BD 105 280 BD 35 175 BD 110 300 BD 40 180 BD 115 350 BD 45 185 BD 120 380 BD 50 190 BD 125 400 BD 55 195 Công ty Viễn Thông Tuấn Linh Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội Số điện thoại: 0916955988 - 04.2242.5522 Facebook: https://www.facebook.com/ctytuanlinh Email: tuanlinhpc44@gmail.com

Mã sản phẩm BD
Product Code
Độ xiết Mã sản phẩm BD
Product Code
Độ xiết
BD 13 130 BD 60 200
BD 16 135 BD 65 210
BD 18 140 BD 70 220
BD 20 145 BD 80 230
BD 23 150 BD 85 240
BD 25 155 BD 90 250
BD 27 160 BD 95 260
BD 30 165  BD 100 270
BD 32 170  BD 105 280
BD 35 175  BD 110 300
BD 40 180  BD 115 350
BD 45 185  BD 120 380
BD 50 190  BD 125 400
BD 55 195    

 

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916955988 - 04.2242.5522
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com