Danh mục sản phẩm

Dây nhảy quang LC-FC, OS2, OM2, OM3, OM4 chuẩn LC/UPC - FC/UPC, LC/APC-FC/APC Single-mode và Multimode có chiều dài 3m, 5m, 10m, 15m, 20m... hoặc theo đơn đặt hàng, Sợi đôi Duplex hoặc sợi đơn Simplex, Khối lượng nhỏ nhẹ, dễ dàng sử dụng.

Sắp xếp :