Báo giá treo, néo cáp quang

Báo giá treo, néo cáp quang khoảng vượt 100 - 500

 
STT
 
ẢNH
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
 
XUẤT XỨ
 
ĐVT
 
ĐƠN GIÁ
1 Treo - cap.jpg Chuỗi đỡ cáp quang ADSS KV 100M Việt Nam Bộ 205.000
2 Treo - cap.jpg Chuỗi đỡ cáp quang ADSS KV 200M Việt Nam Bộ 260.000
3 Treo - cap.jpg Chuỗi đỡ cáp quang ADSS KV 300M Việt Nam Bộ 330.000
4 Treo - cap.jpg Chuỗi đỡ cáp quang ADSS KV 400M Việt Nam Bộ 450.000
5 Treo - cap.jpg Chuỗi đỡ cáp quang ADSS KV 500m Việt Nam Bộ 750.000
6 chong rung.jpg Bộ chống rung cáp quang ADSS Việt Nam Sợi 95.000
7   Chuỗi néo cáp quang ADSS KV 100M 1 hướng Việt Nam Bộ 175.000
8  
Chuỗi néo cáp quang ADSS KV 150M 1 hướng Việt Nam Bộ 180.000
9  
Chuỗi néo cáp quang ADSS KV 200M 1 hướng Việt Nam Bộ 250.000
10  
Chuỗi néo cáp quang ADSS KV 300M 1 hướng Việt Nam Bộ 310.000
11  
Chuỗi néo cáp quang ADSS KV 400M 1 hướng Việt Nam Bộ 480.000
12  
Chuỗi néo cáp quang ADSS KV 500M 1 hướng Việt Nam Bộ 750.00

 

Chúng tôi ở đây

Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916955988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 

TAGS :

báo giá bộ đỡ cáp quang, báo giá treo néo cáp quang, bộ néo cáp quang, bộ treo cáp quang, bộ đỡ cáp quang