Chuỗi néo cáp ADSS 1, 2 hướng khoảng vượt KV 150 m

Còn hàng

Liên hệ

Chuỗi néo cáp ADSS 1 hướng, 2 hướng khoảng vượt KV 100m Dùng treo néo cáp trên cột.· Có khả năng treo néo cáp trên cột với 1 góc lớn hơn 25° tương ứng với lực kéo căng cho phép nhỏ hơn 10kN Dùng kết nối các cột liên tiếp với nhau với các độ cao khác nhau. · Phù hợp cho việc lắp đặt cáp ADSS trên nhiều địa hình. Phụ kiện gồm: CK treo cáp (CK7): 01 cái Mắt néo day 5mm: 01 cái Dây bện xoắn bảo vệ trong cáp ADSS dài 0,7m: 01 dây Công ty Viễn Thông Tuấn Linh Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội Số điện thoại: 0916955988 - 04.2242.5522 Facebook: https://www.facebook.com/ctytuanlinh Email: tuanlinhpc44@gmail.com

Chuỗi néo cáp ADSS 1 hướng, 2 hướng khoảng vượt KV 100m
Dùng treo néo cáp trên cột.·  Có khả năng treo néo cáp trên cột với 1 góc lớn hơn 25° tương ứng với lực kéo căng cho phép nhỏ hơn 10kN Dùng kết nối các cột liên tiếp với nhau với các độ cao khác nhau.
·  Phù hợp cho việc lắp đặt cáp ADSS trên nhiều địa hình.
Phụ kiện gồm:

  1. CK treo cáp (CK7): 01 cái
  2. Mắt néo day 5mm: 01 cái
  3. Dây bện xoắn bảo vệ trong cáp ADSS dài 0,7m:  01 dây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916955988 - 04.2242.5522
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 

Sản phẩm liên quan