Báo giá hộp phối quang 4, 8, 12, 24, 48, 72, 96 sợi

BÁO GIÁ HỘP PHỐI QUANG TREO TƯỜNG (VỎ NHỰA), NGOÀI TRỜI VÀ CHUẨN RACK (VỎ SẮT) 2FO, 4FO, 8FO, 12FO, 24FO, 48FO, 96FO.

STT ẢNH SẢN PHẨM ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ (VNĐ)
    HỘP PHỐI QUANG ODF CHUẨN RACK 19"    
1. Hộp phối quang ODF 4fo treo trong nhà Bộ 150.000
2. Hộp phối quang ODF 8 sợi trong nhà Bộ 250.000
3. Hộp phối quang ODF 12 sợi rack 19'' (dạng cố định) Bộ 600.000
4. Hộp phối quang ODF 48fo rack 19'' (dạng cố định) Bộ 1.520.000
5. Hộp phối quang ODF 96 core rack 19'' (dạng cố định) Bộ 2.750.000
6. Hộp phối quang khay trượt 12 core rack 19 inch(dạng trượt) Bộ 750.000
7. Hộp phối quang ODF 24 core rack 19 inch(dạng trượt) Bộ 880.000
8. Giá phối quang 48 core rack 19 inch(ODF dạng trượt) Bộ 1.720.000
    TỦ PHỐI QUANG NGOÀI TRỜI    
1.       Tủ phối quang ngoài trời 96fo (Với 48 FO vào và 48 FO ra): Bao gồm 48 dây nhảy quang để đấu chéo bên trong tủ. Bộ 27500.000
2.       Tủ phối quang ngoài trời 144fo  (Với 72 FO vào và 72 FO ra): Bao gồm 72 dây nhảy quang để đấu chéo bên trong tủ. Bộ 28.600.000
3.      

Tủ phối quang ngoài trời 192fo (Với 96 FO vào và 96 FO ra): Bao gồm 96 dây nhảy quang để đấu chéo bên trong tủ

Bộ 32.150.000
4.      

Tủ phối quang ngoài trời 240fo (Với 120 FO vào và 120 FO ra): Bao gồm 120 dây nhảy quang để đấu chéo bên trong tủ

Bộ 34.800.000
5.      

Tủ phối quang ngoài trời 288fo (Với 144 FO vào và 144 FO ra): Bao gồm 144 dây nhảy quang để đấu chéo bên trong tủ

Bộ 37.850.000
6.      

Tủ phối quang ngoài trời 384fo (Với 192 FO vào và 192 FO ra): Bao gồm 192 dây nhảy quang để đấu chéo bên trong tủ

Bộ 44.700.000
7.       Tủ phối quang ngoài trời 576fo (Với 288 FO vào và 288 FO ra): Bao gồm 288 dây nhảy quang để đấu chéo bên trong tủ. Bộ 56.600.000

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916955988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 

TAGS :

bao gia hop odf quang, báo giá hộp odf quang, báo giá hộp phối quang, bao gia hop phoi quang odf