Báo giá hộp cáp điện thoại

Báo giá hộp, tủ cáp điện thoại 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 500, 600, 800, 1200 đôi ( PAIR)

STT   DANH MỤC SẢN PHẨM XUẤT XỨ

ĐVT

ĐƠN GIÁ

A                           Hộp đấu dây điện thoại (MDF,IDF,FDF)
1 Hộp cáp thoại 10 đôi (IDF 10 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC2TM + Đế inox + 01 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 150.000
2

Hộp cáp thoại 20 đôi (IDF 20 Pair)

(Bao gồm: Vỏ hộp HC2TM + Đế inox + 01 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 180.000
3

Hộp cáp thoại 30 đôi (IDF 30 Pair)

(Bao gồm: Vỏ hộp HC2TM + Đế inox + 03 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 210.000
4 Hộp cáp thoại 40 đôi (IDF 40 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC2 + Đế inox + 04 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 240.000
5 Hộp cáp thoại 50 đôi (IDF 50 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC2 + Đế inox + 05 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 270.000
6

Hộp cáp thoại 60 đôi (IDF 60 Pari)

(Bao gồm: Vỏ hộp HC1 + Đế inox + 06 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 470.000
7 Hộp cáp thoại 70 đôi (IDF 70 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC1 + Đế inox + 07 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 350.000
8 Hộp cáp  thoại 80 đôi (IDF 80 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC1 + Đế inox + 08 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 380.000
9 Hộp cáp thoại 90 đôi (IDF 90 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC1 + Đế inox + 09 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 410.000
10 Hộp cáp thoại 100 đôi (IDF 100 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC1 + Đế inox + 10 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 450000
11 Hộp cáp thoại 150 đôi (IDF 150 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HDPR200 + Đế inox + 15 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 850.000
12 Hộp cáp thoại 200 đôi (IDF 200 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HDPR200 + Đế inox + 20 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 780.000
C                          Giá đấu dây gắn Tủ Rack 19 inch
1 Giá đấu dây điện thoại gắn Tủ Rack 19 inch, gắn được tối đa 15 phiến đấu dây (MDF150-RACK) Việt Nam Chiếc 150.000
D                           Phiến đấu dây điện thoại 10 đôi
1 Phiến đấu dây Krone 10 đôi - LSA Plus Krone  

KRONE/China

Chiếc 25.000
2 Phiến đấu dây Krone 10 đôi - LSA Plus Krone  

Chính hãng KRONE/Germany

Chiếc 105.000
3 Phiến đấu dây Postef 10 đôi - PO-10 

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Chiếc 55.000
4 Phiến chống sét 3 tiếp điểm Bảo An

KRONE/TQ

Chiếc 170.000
5 Phiến chống sét 5 tiếp điểm Bảo An (Trung Quốc) chống sét 10 đôi dây điện thoại, gắn chồng lên phiến đấu dây 10 đôi KRONE/TQ Chiếc 115.000

 

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916955988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 

TAGS :

giá hộp cáp 10 đôi, giá hộp cáp 20 đôi, giá hộp cáp 30 đôi, giá hộp cáp 40 đôi, hop cap thoai postef, hộp cáp postef
Facebook Tuấn Linh Telecom Zalo Tuấn Linh Telecom Messenger Tuấn Linh Telecom 0904990022