Báo giá hộp cáp điện thoại

Báo giá hộp, tủ cáp điện thoại 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 500, 600, 800, 1200 đôi ( PAIR)

STT   DANH MỤC SẢN PHẨM XUẤT XỨ

ĐVT

ĐƠN GIÁ

A                           Hộp đấu dây điện thoại (MDF,IDF,FDF)
1 Hộp cáp thoại 10 đôi (IDF 10 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC2TM + Đế inox + 01 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 150.000
2

Hộp cáp thoại 20 đôi (IDF 20 Pair)

(Bao gồm: Vỏ hộp HC2TM + Đế inox + 01 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 180.000
3

Hộp cáp thoại 30 đôi (IDF 30 Pair)

(Bao gồm: Vỏ hộp HC2TM + Đế inox + 03 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 210.000
4 Hộp cáp thoại 40 đôi (IDF 40 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC2 + Đế inox + 04 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 240.000
5 Hộp cáp thoại 50 đôi (IDF 50 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC2 + Đế inox + 05 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 270.000
6

Hộp cáp thoại 60 đôi (IDF 60 Pari)

(Bao gồm: Vỏ hộp HC1 + Đế inox + 06 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 470.000
7 Hộp cáp thoại 70 đôi (IDF 70 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC1 + Đế inox + 07 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 350.000
8 Hộp cáp  thoại 80 đôi (IDF 80 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC1 + Đế inox + 08 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 380.000
9 Hộp cáp thoại 90 đôi (IDF 90 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC1 + Đế inox + 09 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 410.000
10 Hộp cáp thoại 100 đôi (IDF 100 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HC1 + Đế inox + 10 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 450000
11 Hộp cáp thoại 150 đôi (IDF 150 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HDPR200 + Đế inox + 15 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 850.000
12 Hộp cáp thoại 200 đôi (IDF 200 Pair)
(Bao gồm: Vỏ hộp HDPR200 + Đế inox + 20 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây)

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Hộp 780.000
C                          Giá đấu dây gắn Tủ Rack 19 inch
1 Giá đấu dây điện thoại gắn Tủ Rack 19 inch, gắn được tối đa 15 phiến đấu dây (MDF150-RACK) Việt Nam Chiếc 150.000
D                           Phiến đấu dây điện thoại 10 đôi
1 Phiến đấu dây Krone 10 đôi - LSA Plus Krone  

KRONE/China

Chiếc 25.000
2 Phiến đấu dây Krone 10 đôi - LSA Plus Krone  

Chính hãng KRONE/Germany

Chiếc 105.000
3 Phiến đấu dây Postef 10 đôi - PO-10 

POSTEF-VNPT

Việt Nam

Chiếc 55.000
4 Phiến chống sét 3 tiếp điểm Bảo An

KRONE/TQ

Chiếc 170.000
5 Phiến chống sét 5 tiếp điểm Bảo An (Trung Quốc) chống sét 10 đôi dây điện thoại, gắn chồng lên phiến đấu dây 10 đôi KRONE/TQ Chiếc 115.000

 

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916955988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 

TAGS :

giá hộp cáp 10 đôi, giá hộp cáp 20 đôi, giá hộp cáp 30 đôi, giá hộp cáp 40 đôi, hop cap thoai postef, hộp cáp postef