Báo giá dây hàn nối quang SC LC FC

STT

Tên hàng

ĐVT

Đơn giá
(CHƯA VAT)

II

Dây nối quang

1

Dây nối quang SC/UPC, 1.5m, 0.9mm

Sợi

28,000

2

Dây nối quang FC/UPC,1.5m, 0.9mm

Sợi

29,000

3

Dây nối quang SC/UPC, 2.5m, 3.0mm

Sợi

36,000

4

Dây nối quang SC/UPC, 5m, 3.0mm

Sợi

42,000

5

Dây nối quang FC/UPC, 2.5m, 3.0mm

Sợi

37,000

6

Dây nối quang FC/UPC, 5m, 3.0mm

Sợi

43,000

7

Dây nối quang SC/PC, multi mode (50/125), 1.5m, 0.9mm

Sợi

40,000

 

TAGS :

dây hàn nối quang, dây hàn quang sc, dây pigtail, dây pigtail sc, giá dây nối quang sc