Khay trượt tủ mạng sâu 600, 800, 1000

Còn hàng

Liên hệ

Khay trượt tủ mạng sâu 600, 800, 1000 Khay có khả năng kéo ra trượt vào, được dùng để đỡ những thiết bị không có khả năng hoặc không tiện với việc gá trực tiếp lên thanh tiêu chuẩn. Vật liệu làm khay là thép tấm dầy 1,5mm đến 2mm và được đột lỗ nhằm đảm bảo sự thông thoáng và giảm khối lượng. Khay được gá lên khung tiêu chuẩn bởi 4 vít ở hai bên thành khay. Kích thước : Theo 1U tiêu chuẩn (444Hx482Wx760D mm)  

Khay trượt tủ mạng sâu 600, 800, 1000

Khay có khả năng kéo ra trượt vào, được dùng để đỡ những thiết bị không có khả năng hoặc không tiện với việc gá trực tiếp lên thanh tiêu chuẩn.
Vật liệu làm khay là thép tấm dầy 1,5mm đến 2mm và được đột lỗ nhằm đảm bảo sự thông thoáng và giảm khối lượng.
Khay được gá lên khung tiêu chuẩn bởi 4 vít ở hai bên thành khay.
Kích thước : Theo 1U tiêu chuẩn (444Hx482Wx760D mm)

 

Facebook Tuấn Linh Telecom Zalo Tuấn Linh Telecom Messenger Tuấn Linh Telecom 0904990022