Giải pháp hệ thống mạng cho các doanh nghiệp

Còn hàng

Liên hệ

GIẢI PHÁP MẠNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ : THỰC HIỆN DỊCH VỤ: I. KHẢO SÁT & THIẾT KẾ HỆ THỐNG KẾT NỐI • Khảo sát & ghi nhận thông tin Khách hàng • Mục đích sử dụng của khách hàng và yêu cầu thiết bị. • Khảo sát mặt bằng, vị trí lắp đặt thiết bị. • Điều kiện thi công và chủng loại vật liệu thi công (cable, ống nẹp,...). • Các điều kiện có thể ảnh hưởng đến hệ thống. • Thiết kế chi tiết • Vẽ kỹ thuật chi tiết hệ thống. • Loại thiết bị được dùng (biểu giá, tính năng kỹ thuật, thời hạn bảo hành...) • Số lượng dây cáp và các linh kiện đi kèm. • Thời gian thi công. II. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG • Thi công cáp mạng • Triển khai thiết bị dẫn (ống nhựa, nẹp…). • Triển khai hệ thống cáp mạng theo sơ đồ thiết kế. • Đánh dấu dây cáp và kết nối vào Switch. • Lắp đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi vào hệ thống. • Cấu hình hệ thống . • Cài đặt HĐH cho Server và Client. • Cài đặt giao thức và các dịch vụ mạng. • Tạo nhóm người dùng (theo phòng ban, theo tính chất công việc) • Thiết lập tài khoản người dùng • Phân quyền người dùng • Cài đặt chương trình ứng dụng mạng • Cài đặt giao thức các máy con • Lắp đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi vào hệ thống. • Chia sẻ tài nguyên máy con III. CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG • Kiểm tra sự tương thích và tính ổn định của hệ thống • Nghiệm thu hệ thống • Chuyển giao hồ sơ thiết bị (phiếu bảo hành, tài liệu kỹ thuật…) • Chuyển giao hồ sơ thiết kế lắp đặt và sơ đồ mạng • Hướng dẫn sử dụng và quản trị mạng. ĐẶC TÍNH - THỜI GIAN - BIỂU GIÁ I. THỜI GIAN: • Khảo sát & vẽ phác thảo sơ đồ mạng: 1 buổi hoặc 1 ngày tùy theo số lượng máy, mô hình mạng, môi trường làm việc. • Lập hồ sơ khảo sát kỹ thuật: 1 - 2 ngày. • Thi công: tùy thuộc khối lượng công trình ( sẽ trao đổi chi tiết sau khi khảo sát ) II.ĐỐI TƯỢNG Công ty, văn phòng, ngân hàng, trường học… Các phòng máy dịch vụ Internet, Games. III. CHI PHÍ TRIỂN KHAI: • Cài đặt HĐH Windows Server cho máy chủ và các giao thức, dịch vụ mạng Server • Cài đặt Mail Server nội bộ (MS Exchange, MailDaemon) • Cài đặt mạng ngang hàng sử dụng HĐH Windows XP/Vista/Seven • Cài đặt mạng dịch vụ Internet • Cài đặt mạng dịch vụ Games • Thi công cáp mạng : giá dịch vụ tùy thuộc số lượng, khoảng cách, mặt bằng thi công, yêu cầu thẩm mỹ và kỹ thuật. IV. GHI CHÚ: • Không chịu trách nhiệm về dữ liệu của khách hàng nếu không được thông báo trước. • Không chịu trách nhiệm hư hỏng phần cứng nào khi đang tiến hành cài đặt phần mềm.

GIẢI PHÁP MẠNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ :    

THỰC HIỆN DỊCH VỤ: 

I. KHẢO SÁT & THIẾT KẾ HỆ THỐNG KẾT NỐI

• Khảo sát & ghi nhận thông tin Khách hàng

• Mục đích sử dụng của khách hàng và yêu cầu thiết bị.

• Khảo sát mặt bằng, vị trí lắp đặt thiết bị.

• Điều kiện thi công và chủng loại vật liệu thi công (cable, ống nẹp,...).

• Các điều kiện có thể ảnh hưởng đến hệ thống.

• Thiết kế chi tiết

• Vẽ kỹ thuật chi tiết hệ thống.

• Loại thiết bị được dùng (biểu giá, tính năng kỹ thuật, thời hạn bảo hành...)

• Số lượng dây cáp và các linh kiện đi kèm.

• Thời gian thi công.

II. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

• Thi công cáp mạng

• Triển khai thiết bị dẫn (ống nhựa, nẹp…).

• Triển khai hệ thống cáp mạng theo sơ đồ thiết kế.

• Đánh dấu dây cáp và kết nối vào Switch.

• Lắp đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi vào hệ thống.

• Cấu hình hệ thống .

• Cài đặt HĐH cho Server và Client.

• Cài đặt giao thức và các dịch vụ mạng.

• Tạo nhóm người dùng (theo phòng ban, theo tính chất công việc)

• Thiết lập tài khoản người dùng

• Phân quyền người dùng

• Cài đặt chương trình ứng dụng mạng

• Cài đặt giao thức các máy con

• Lắp đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi vào hệ thống.

• Chia sẻ tài nguyên máy con

III. CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG

• Kiểm tra sự tương thích và tính ổn định của hệ thống

• Nghiệm thu hệ thống

• Chuyển giao hồ sơ thiết bị (phiếu bảo hành, tài liệu kỹ thuật…)

• Chuyển giao hồ sơ thiết kế lắp đặt và sơ đồ mạng

• Hướng dẫn sử dụng và quản trị mạng.

ĐẶC TÍNH - THỜI GIAN - BIỂU GIÁ

I. THỜI GIAN:

•  Khảo sát & vẽ phác thảo sơ đồ mạng: 1 buổi hoặc 1 ngày tùy theo số lượng máy, mô hình mạng, môi trường làm việc.

• Lập hồ sơ khảo sát kỹ thuật: 1 - 2 ngày.

• Thi công: tùy thuộc khối lượng công trình ( sẽ trao đổi chi tiết sau khi khảo sát )

II.ĐỐI TƯỢNG

Công ty, văn phòng, ngân hàng, trường học… Các phòng máy dịch vụ Internet, Games.

III. CHI PHÍ TRIỂN KHAI:

• Cài đặt HĐH Windows Server cho máy chủ và các giao thức, dịch vụ mạng Server

• Cài đặt Mail Server nội bộ (MS Exchange, MailDaemon) 

• Cài đặt mạng ngang hàng sử dụng HĐH Windows XP/Vista/Seven

• Cài đặt mạng dịch vụ Internet 

• Cài đặt mạng dịch vụ Games 

• Thi công cáp mạng : giá dịch vụ tùy thuộc số lượng, khoảng cách, mặt bằng thi công, yêu cầu thẩm mỹ và kỹ thuật.
 IV. GHI CHÚ:

• Không chịu trách nhiệm về dữ liệu của khách hàng nếu không được thông báo trước.

• Không chịu trách nhiệm hư hỏng phần cứng nào khi đang tiến hành cài đặt phần mềm.