Dây cáp đòng trục RG 11 Alantek loại có dầu chống ẩm

Còn hàng

3.700.000₫

Dây cáp đòng trục RG 11 Alantek loại có dầu chống ẩm (Alantek RG-11 Standard Shield Coaxial w/ Flooding Compound)    

Dây cáp đòng trục RG 11 Alantek loại có dầu chống ẩm (Alantek RG-11 Standard Shield Coaxial w/ Flooding Compound)

 

 

Facebook Tuấn Linh Telecom Zalo Tuấn Linh Telecom Messenger Tuấn Linh Telecom 0904990022