Cáp quang OM3 Necero

Còn hàng

Liên hệ

Cáp quang OM3 Necero Cáp quang multimode OM3 Necero được thiết kế và kiểm định theo tiêu chuẩn TIA/EIA 568-B, Telordia GR-409-CORE, ISO/IEC 11801, IEC 793-1/794-1 và  ICEA-640. Qua đó cáp Necero OM 3  có thể thỏa mãn thậm chí vượt các yêu cầu  về hiệu suất cho những ứng dụng tương lai như  IEE802.3 Ethernet (bao gồm 10 chuẩn Gigabit Ethernet), ATM, FDDI…  

Cáp quang OM3 Necero

Cáp quang multimode OM3 Necero được thiết kế và kiểm định theo tiêu chuẩn TIA/EIA 568-B, Telordia GR-409-CORE, ISO/IEC 11801, IEC 793-1/794-1 và  ICEA-640. Qua đó cáp Necero OM 3  có thể thỏa mãn thậm chí vượt các yêu cầu  về hiệu suất cho những ứng dụng tương lai như  IEE802.3 Ethernet (bao gồm 10 chuẩn Gigabit Ethernet), ATM, FDDI…

 

Facebook Tuấn Linh Telecom Zalo Tuấn Linh Telecom Messenger Tuấn Linh Telecom 0904990022