Báo giá thang cáp sơn tĩnh điện không nắp

STT Tên và quy cách sản phẩm Đơn vị tính
1 Thang cáp không nắp 1200x150x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
2 Thang cáp không nắp 1100x150x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
3 Thang cáp không nắp 1000x150x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
4 Thang cáp không nắp 900x150x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
5 Thang cáp không nắp 800x150x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
6 Thang cáp không nắp 700x150x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
7 Thang cáp không nắp 600x150x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
8 Thang cáp không nắp 500x150x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
9 Thang cáp không nắp 400x150x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
10 Thang cáp không nắp 300x150x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
11 Thang cáp không nắp 250x100x2,0 ( mạ kẽm nhúng nóng ) Mét
12 Thang cáp không nắp 1200x150x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
13 Thang cáp không nắp 1100x150x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
14 Thang cáp không nắp 1000x150x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
15 Thang cáp không nắp 900x150x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
16 Thang cáp không nắp 800x150x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
17 Thang cáp không nắp 700x150x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
18 Thang cáp không nắp 600x150x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
19 Thang cáp không nắp 500x150x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
20 Thang cáp không nắp 400x150x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
21 Thang cáp không nắp 300x150x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
22 Thang cáp không nắp 200x150x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
23 Thang cáp không nắp 1200x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
24 Thang cáp không nắp 1100x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
25 Thang cáp không nắp 1000x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
26 Thang cáp không nắp 900x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
27 Thang cáp không nắp 800x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
28 Thang cáp không nắp 700x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
29 Thang cáp không nắp 600x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
30 Thang cáp không nắp 500x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
31 Thang cáp không nắp 400x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
32 Thang cáp không nắp 300x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
33 Thang cáp không nắp 1100x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
34 Thang cáp không nắp 1000x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
35 Thang cáp không nắp 900x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
36 Thang cáp không nắp 800x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
37 Thang cáp không nắp 700x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
38 Thang cáp không nắp 600x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
39 Thang cáp không nắp 500x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
40 Thang cáp không nắp 400x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
41 Thang cáp không nắp 300x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
42 Thang cáp không nắp 200x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
43 Thang cáp không nắp 100x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
44 Thang cáp không nắp 1100x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
45 Thang cáp không nắp 1000x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
46 Thang cáp không nắp 900x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
47 Thang cáp không nắp 800x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
48 Thang cáp không nắp 700x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
49 Thang cáp không nắp 600x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
50 Thang cáp không nắp 500x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
51 Thang cáp không nắp 400x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
52 Thang cáp không nắp 300x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
53 Thang cáp không nắp 200x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
54 Thang cáp không nắp 100x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
55 Thang cáp không nắp 1100x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
56 Thang cáp không nắp 1000x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
57 Thang cáp không nắp 900x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
58 Thang cáp không nắp 800x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
59 Thang cáp không nắp 700x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
60 Thang cáp không nắp 600x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
61 Thang cáp không nắp 500x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
62 Thang cáp không nắp 400x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
63 Thang cáp không nắp 300x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
64 Thang cáp không nắp 200x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét

 

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916955988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

TAGS :

bao gia thang cap son tinh dien, báo giá thang cáp sơn tĩnh điện