Báo giá thang cáp điện có nắp

STT Tên và quy cách sản phẩm Đơn vị tính
1 Thang cáp có nắp 1200x100x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
2 Thang cáp có nắp 1100x100x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
3 Thang cáp có nắp 1000x100x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
4 Thang cáp có nắp 900x100x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
5 Thang cáp có nắp 800x100x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
6 Thang cáp có nắp 700x100x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
7 Thang cáp có nắp 600x100x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
8 Thang cáp có nắp 500x100x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
9 Thang cáp có nắp 400x100x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
10 Thang cáp có nắp 300x100x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
11 Thang cáp có nắp 200x100x2,0 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
12 Thang cáp có nắp 1200x100x1,8(mạ kẽm nhúng nóng) Mét
13 Thang cáp có nắp 1100x100x1,8(mạ kẽm nhúng nóng) Mét
14 Thang cáp có nắp 1000x100x1,8(mạ kẽm nhúng nóng) Mét
15 Thang cáp có nắp 900x100x1,8(mạ kẽm nhúng nóng) Mét
16 Thang cáp có nắp 800x100x1,8(mạ kẽm nhúng nóng) Mét
17 Thang cáp có nắp 700x100x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
18 Thang cáp có nắp 600x100x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
19 Thang cáp có nắp 500x100x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
20 Thang cáp có nắp 400x100x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
21 Thang cáp có nắp 300x100x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
22 Thang cáp có nắp 200x100x1,8 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
23 Thang cáp có nắp 1200x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
24 Thang cáp có nắp 1100x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
25 Thang cáp có nắp 1000x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
26 Thang cáp có nắp 900x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
27 Thang cáp có nắp 800x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
28 Thang cáp có nắp 700x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
29 Thang cáp có nắp 600x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
30 Thang cáp có nắp 500x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
31 Thang cáp có nắp 400x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
32 Thang cáp có nắp 300x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
33 Thang cáp có nắp 200x100x1,5 (mạ kẽm nhúng nóng) Mét
34 Thang cáp có nắp 1200x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
35 Thang cáp có nắp 1100x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
36 Thang cáp có nắp 1000x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
37 Thang cáp có nắp 900x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
38 Thang cáp có nắp 800x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
39 Thang cáp có nắp 700x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
40 Thang cáp có nắp 600x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
41 Thang cáp có nắp 500x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
42 Thang cáp có nắp 400x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
43 Thang cáp có nắp 300x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
44 Thang cáp có nắp 200x100x2,0 (sơn tĩnh điện) Mét
45 Thang cáp có nắp 1200x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
46 Thang cáp có nắp 1100x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
47 Thang cáp có nắp 1000x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
48 Thang cáp có nắp 900x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
49 Thang cáp có nắp 800x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
50 Thang cáp có nắp 700x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
51 Thang cáp có nắp 600x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
52 Thang cáp có nắp 500x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
53 Thang cáp có nắp 400x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
54 Thang cáp có nắp 300x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
55 Thang cáp có nắp 200x100x1,5 (sơn tĩnh điện) Mét
56 Thang cáp có nắp 1200x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
57 Thang cáp có nắp 1100x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
58 Thang cáp có nắp 1000x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
59 Thang cáp có nắp 900x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
60 Thang cáp có nắp 800x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
61 Thang cáp có nắp 700x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
62 Thang cáp có nắp 600x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
63 Thang cáp có nắp 500x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
64 Thang cáp có nắp 400x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
65 Thang cáp có nắp 300x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét
66 Thang cáp có nắp 200x100x1,2 (sơn tĩnh điện) Mét

 

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916955988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

TAGS :

bao gia thang cap dien, bao gia thang co nap, báo giá thang cáp điện, báo giá thang có nắp