AMP 110Connect XC Rack Mount Panel, 100-Pair

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan sản phẩm Bộ thanh đấu dây gắn trên RACK (hệ thống 110XC) vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Catogory 5e theo TIA/EIA. Hệ thống Category 5e của AMP NETCONNECT đáp ứng về hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Giagabit Ethernet (1000BASE-TX), 10 và 100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, Video dạng analog hay digital, VoIP. Những sản phẩm trong hệ thống 110XC Category 5e Cross-Connects tương thích ngược với cáp chuẩn Category 3. Điều này thể hiện tính linh động của hệ thống 110XC, không chỉ nối kết cáp chuẩn Category 5e và dây nhảy 110 Cross Connect với hệ thống mà có thể dùng với cáp chuẩn Category 3, 5 tùy thuộc vào đường dây trục chính sử dụng loại nào. Những đầu nối (connecting block) 110XC kiểu 110Connect được bấm với công cụ chuẩn 110 loại bấm dây đơn (single wire). Bộ thanh đấu dây gắn trên RACK bao gổm những wiring block gắn lên trên thanh trống theo chuẩn RACK (rack mount panel), connecting block, nhãn. Hệ thống 110XC Cross Connect AMP NETCONNECTcung cấp một hệ thống đáp ứng mật độ cáp dày, thích hợp cho cáp 25 đôi dùng trong ứng dụng thoại. Thiết kế chuẩn cho phép việc mở xoắn trên cặp dây là thấp nhất, giúp tăng đáng kể hiệu suất trên chuẩn Category 5e. Hệ thống cũng bao gồm các thanh quản lý cáp, nhãn theo chuẩn. Hệ thống là sự nối kết giữa Block đấu dây 110XC (wiring block), đầu nối 110XC (connecting block), và dây nhảy 110XC (patch cable); sự kết nối này đảm bảo một hiệu suất cao nhất cho hệ thống mạng, điện thoại ngày nay. Chúng tôi ở đây Công ty Viễn Thông Tuấn Linh Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội Số điện thoại: 0916955988 - 04.2242.5522 Facebook: https://www.facebook.com/ctytuanlinh Email: tuanlinhpc44@gmail.com

Tổng quan sản phẩm
Bộ thanh đấu dây gắn trên RACK (hệ thống 110XC) vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Catogory 5e theo TIA/EIA. Hệ thống Category 5e của AMP NETCONNECT đáp ứng về hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Giagabit Ethernet (1000BASE-TX), 10 và 100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, Video dạng analog hay digital, VoIP.
 
Những sản phẩm trong hệ thống 110XC Category 5e Cross-Connects tương thích ngược với cáp chuẩn Category 3. Điều này thể hiện tính linh động của hệ thống 110XC, không chỉ nối kết cáp chuẩn Category 5e và dây nhảy 110 Cross Connect với hệ thống mà có thể dùng với cáp chuẩn Category 3, 5 tùy thuộc vào đường dây trục chính sử dụng loại nào. Những đầu nối (connecting block) 110XC kiểu 110Connect được bấm với công cụ chuẩn 110 loại bấm dây đơn (single wire). Bộ thanh đấu dây gắn trên RACK bao gổm những wiring block gắn lên trên thanh trống theo chuẩn RACK (rack mount panel), connecting block, nhãn.
Hệ thống 110XC Cross Connect AMP NETCONNECTcung cấp một hệ thống đáp ứng mật độ cáp dày, thích hợp cho cáp 25 đôi dùng trong ứng dụng thoại. Thiết kế chuẩn cho phép việc mở xoắn trên cặp dây là thấp nhất, giúp tăng đáng kể hiệu suất trên chuẩn Category 5e. Hệ thống cũng bao gồm các thanh quản lý cáp, nhãn theo chuẩn. Hệ thống là sự nối kết giữa Block đấu dây 110XC (wiring block), đầu nối 110XC (connecting block), và dây nhảy 110XC (patch cable); sự kết nối này đảm bảo một hiệu suất cao nhất cho hệ thống mạng, điện thoại ngày nay.

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916955988 - 04.2242.5522
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com